Birmingham

Soi kèo Birmingham vs Norwich 2h 24/2 dự đoán kết quả vòng 32

Soi kèo Birmingham vs Norwich 2h 24/2 dự đoán kết quả vòng 32

Soi kèo Wycombe vs Birmingham 2h 3/2 dự đoán kết quả vòng 26

Soi kèo Wycombe vs Birmingham 2h 3/2 dự đoán kết quả vòng 26

Soi kèo Middlesbrough vs Birmingham 19h30 16/1 dự đoán kết quả vòng 24

Soi kèo Middlesbrough vs Birmingham 19h30 16/1 dự đoán kết quả vòng 24

Soi kèo Man City vs Birmingham 20h30 10/1 dự đoán kết quả vòng 3

Soi kèo Man City vs Birmingham 20h30 10/1 dự đoán kết quả vòng 3

Soi kèo Birmingham vs Blackburn 22h 2/1 dự đoán kết quả vòng 23

Soi kèo Birmingham vs Blackburn 22h 2/1 dự đoán kết quả vòng 23

Soi kèo Birmingham vs Derby 0h30 30/12 dự đoán kết quả vòng 22

Soi kèo Birmingham vs Derby 0h30 30/12 dự đoán kết quả vòng 22

Soi kèo Nottingham vs Birmingham 22h 26/12 dự đoán kết quả vòng 21

Soi kèo Nottingham vs Birmingham 22h 26/12 dự đoán kết quả vòng 21

Soi kèo Reading vs Birmingham, 2h45 10/12 dự đoán kết quả vòng 17

Soi kèo Reading vs Birmingham, 2h45 10/12 dự đoán kết quả vòng 17

Soi kèo Millwall vs Birmingham, 02h45 ngày 27/02 – Hạng Nhất Anh

Soi kèo Millwall vs Birmingham, 02h45 ngày 27/02 – Hạng Nhất Anh

Soi kèo Barnsley vs Birmingham, 02h45 ngày 12/2 – hạng nhất Anh

Soi kèo Barnsley vs Birmingham, 02h45 ngày 12/2 – hạng nhất Anh

Tải thêm bài viết